الْعَرَبيّة

Upcoming events

Datum (Start der Veranstaltung) Titel Ort
10.12.2019 16.00 Uhr Südcafé Mensa des Evang. Schulzentrum
12.12.2019 16.00 Uhr Südcafé Mensa des Evang. Schulzentrum
17.12.2019 16.00 Uhr Südcafé mit der KEL Mensa des Evang. Schulzentrums
19.12.2019 16.00 Uhr Südcafé Mensa des Evang. Schulzentrum
07.01.2020 16:00 Südcafé - Mit Beratung Arbeit und Leben Mensa des Evang. Schulzentrum
04.02.2020 16:00 Südcafé - Mit Beratung Arbeit und Leben Mensa des Evang. Schulzentrum
03.03.2020 16:00 Südcafé - Mit Beratung Arbeit und Leben Mensa des Evang. Schulzentrum